ตรวจเช็ครถยนต์ ก่อนเดินทางไกล

ไม่ต้องมาปวดหัวกับปัญหารถเสียระหว่างการเดินทาง หรืออาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุทั้งนี้คุณสามารถห้องกันได้ด้วยการ ตรวจเช็ครถยนต์ ด้วยตัวเอง และไม่เสียเวลามากนักก่อนเดินทาง จะช่วยให้มั่นใจในการขับขี่ หรือหากพบข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขก่อนเดินทาง

ตรวจรถภายนอก

 • ยาง ตรวจความดันลมยาง ดอกยาง และรอบฉีกขาด ตรวจดูว่าขับแน่นดี แต่ก็ไม่แน่นจนเกินไปจนคลายออก ไม่ได้ด้วยตัวเอง
 • รอยรั่วซึม ตรวจดูว่ามีร่องรอยน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก หรือ น้ำรั่วซึมจากใต้ท้องรถ
 • ยางปัดน้ำฝน ทดลองปัดดู
 • ไฟส่องสว่าง ตรวจดูไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟเลี้ยวหรืออื่นๆ รวมไปถึงระดับไฟหน้าด้วยว่าเป็นปกติทั้งหมดหรือไม่นั้นเอง

ตรวจภายในรถ

 • ยางอะไหล่และแม่แรง ตรวจเช็คลมยาง และให้แน่ใจว่าแม่แรงและด้ามขับใช้งานได้ปกติดีไหม
 • เข็มขัดนิรภัย ตรวจเช็คว่าหัวเข็มขัดสามารถล็อกได้เรียบร้อย
 • แตร ให้แน่ใจว่าดัง
 • แผงควบคุมและอุปกรณ์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเป็นปกติ และที่ปัดน้ำฝน ปัดได้เรียบร้อยสม่ำเสมอ
 • เบรก เช็คระยะฟรีขาเบรกอยู่ในค่ากำหนดหรือไม่
 • ฟิวส์สำรองที่เตรียมไว้ต้องมีขนาดค่ากระแสใช้ได้ตามที่กำหนดที่แผงฟิวส์

ตรวจใต้ฝากระโปรงหน้า

 • ระดับน้ำหล่อเย็น ควรจะมีอยู่ถึงระดับสูงสุดในถังพักสำรอง
 • หม้อน้ำและท่อยาง ควรดูว่าด้านหน้าหม้อน้ำหมดไม่มีเศษวัสดุ หรือใบไม้ติดอยู่
 • ดูท่อยางว่ามีรอยอยกเปื่อย มีรอยฉีกขาดหรือหลวม
 • สายพานขับต่างๆ ต้องไม่มีรอยแตก เลอะน้ำมันหล่อลื่น และความตึงสายพานอยู่ในค่ากำหนด
 • แบตเตอรี่และสายไฟ ตรวจดูและเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับที่กำหนด ดูเปลือกแบตเตอรี่ว่ามีร่องรอยเสียหายหรือไม่ ดูขั่วต่อและสายไฟว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
 • ระดับน้ำมันเบรกและคลัชท์ ตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกและคลัชท์อยู่ในระดับที่ถูกต้อง
 • ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจดูว่าท่อน้ำมันมีการั่ว หลุดหรือไม่